iMessage và FaceTime trong tương lai sẽ không sử dụng được tại Anh

Vừa qua Apple cho biết dịch vụ iMessage và FaceTime có thể sẽ bị vô hiệu hoá tại Anh do kế hoạch sửa đổi luật giám sát yêu cầu các công ty công nghệ thực hiện các thay đổi lớn về bảo mật và quyền riêng tư.
 

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch cập nhật Đạo luật Quyền hạn Điều tra (IPA), có hiệu lực vào năm 2016. Đạo luật của Nghị viện cho phép Bộ Nội vụ Anh buộc các công ty công nghệ vô hiệu hóa các tính năng bảo mật như mã hóa đầu cuối mà không cần thông báo cho người dùng. IPA cũng cho phép lưu trữ các bản ghi duyệt internet và cho phép thu thập hàng loạt dữ liệu cá nhân ở Anh. Do sự bí mật xung quanh những yêu cầu này, người ta biết rất ít về số lượng đã được ban hành và tuân thủ.
 
Hiện tại, quy trình này liên quan đến sự giám sát độc lập thông qua quy trình xem xét và các công ty công nghệ có thể kháng cáo trước khi phải tuân thủ. Theo bản cập nhật được đề xuất cho IPA, việc tắt các tính năng bảo mật mà không thông báo cho người dùng sẽ phải được thực hiện ngay lập tức.

Chính phủ Anh đã bắt đầu quy trình tham vấn kéo dài 8 tuần về các sửa đổi được đề xuất đối với IPA dành cho các cơ quan chuyên môn. Apple đã đệ trình một tài liệu dài 9 trang lên án nhiều thay đổi.
Apple đã phản đối yêu cầu thông báo cho Bộ Nội vụ về bất kỳ thay đổi nào đối với các tính năng bảo mật sản phẩm trước khi chúng được phát hành, yêu cầu đối với các công ty không có trụ sở tại Anh tuân thủ các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của họ trên toàn cầu và phải hành động ngay lập tức nếu nhận được yêu cầu vô hiệu hóa hoặc chặn một tính năng từ Bộ Nội vụ mà không cần xem xét hoặc quy trình kháng cáo.

Apple cũng nhấn mạnh rằng một số thay đổi tính năng được yêu cầu sẽ yêu cầu cập nhật phần mềm, do đó không thể triển khai nếu người dùng không biết. Apple tuyên bố các đề xuất "tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp đối với bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư thông tin" sẽ ảnh hưởng đến những người bên ngoài nước Anh.


Hãng nói thêm rằng họ sẽ không thực hiện các thay đổi đối với các tính năng bảo mật dành riêng cho một quốc gia sẽ làm suy yếu sản phẩm đối với tất cả người dùng, gợi ý rằng các dịch vụ như ‌FaceTime‌ và iMessage sẽ bị xóa ở Vương quốc Anh nếu các sửa đổi được tiến hành.

Apple, WhatsApp và Signal cũng phản đối một điều khoản trong Dự luật an toàn trực tuyến do Anh đề xuất cho phép cơ quan quản lý truyền thông của nước này yêu cầu các công ty cài đặt công nghệ quét CSAM trong các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và các dịch vụ khác. Signal đã đe dọa rời khỏi Anh về vấn đề này.