Apple phát hành lại Phản hồi bảo mật nhanh iOS 16.5.1(c) để vá lỗ hổng bảo mật

Sau vài ngày ra mắt iOS 16.5.1(a), hôm nay Apple đã phát hành bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh cho iOS 16.5.1(c) cho tất cả người dùng.


Apple đã tiết lộ rằng họ đã biết về một lỗ hổng bảo mật trên iPhone, iPad và Mac đã được khai thác tích cực. Vào thời điểm đó, công ty đã phát hành bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh 16.5.1(a) cho iOS  để khắc phục sự cố. Thật không may, bản vá cũng đã tạo ra lỗi cách một số trang web tải, khiến Apple ngừng phân phối bản cập nhật này.

Các bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh cho phép Apple đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào phần cứng mà không ảnh hưởng đến chương trình cơ sở của thiết bị. Điều này làm cho việc phát hành các bản vá tự động mà không yêu cầu người dùng nhập hoặc khởi động lại thiết bị ngay lập tức. Khi Apple nhận thấy được vấn đề ở 16.5.1(a), họ đã hướng dẫn những người dùng bị ảnh hưởng cách xóa bản cập nhật RSR và khôi phục toàn bộ chức năng web.

Bản sửa đổi (c) hôm nay đã được tạo để vá lỗ hổng bảo mật mà không ảnh hưởng đến cách tải trang web. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Phản hồi bảo mật nhanh tại đây .