Hướng Dẫn Thực Hiện Đổi eSim Nhà Mạng MobiFone Cho IPhone

Với máy iPhone X trở lên bạn vào Apptore tải và đăng nhập vào tài khoản My MobiFone sau đó kích vào mục Khác ⇒ kích nút Đổi sang eSIM ⇒ Chuyển đến màn hình Cài đặt eSIM ⇒ Vào tab Khác, Tính năng Đổi sang eSIM chỉ hiển thị với thiết bị hỗ trợ eSIM
- Khi bạn chọn Đổi sang eSIM bạn thực hiện như hình bên dưới.


Bước 1: Chọn Đồng ý khi có thông báo yêu cầu đổi eSIM.
Bước 2: Lấy thông tin eSIM: Sau khi ấn Đồng ý, hiển thị màn hình để khách hàng nhập OTP xác nhận việc đổi sang eSIM.


Bước 3: Cài đặt eSIM: Hiển thị màn hình xác nhận đã lấy được eSIM, bạn ấn Tiếp tục để bắt đầu quá trình cài đặt eSIM vào máy.

Bước 4: Kích Tiếp tục để thêm gói cước di động khi sim đăng ký eSIM đang được lắp ở thiết bị khác.

Bước 5: Đặt tên cho gói cước di động phân biệt eSIM với các sim khác trong máy, kích Tiếp tục để đến bước tiếp theo.

Bước 6: Chọn đường dây mặc định, kích Tiếp tục để đến bước tiếp theo.

Bước 7: Chọn gói cước di động sử dụng iMessageFacetime được liên kết với ID Apple, kích Tiếp tục để đến bước tiếp theo. 

Bước 8: Chọn đường dây mặc định cho dữ liệu di động, bật “Cho phép chuyển đổi dữ liệu” để sử dụng dữ liệu cả 2 đường dây. Kích Xong để đến bước tiếp theo.

Bước 9: Chọn đường dây ưu tiên của liên hệ, kích Tiếp tục để đến bước tiếp theo.

Bước 10: Hoàn tất cài đặt eSIM, có các trường hợp sau: Cài đặt thành công, hiện thông báo thành công. Tài khoản trên máy sẽ bị trừ tiền yêu cầu để đổi eSIM ⇒ Khởi động lại máy sau 2 phút cài đặt thành công để có thể sử dụng eSIM. Nếu trả về thất bại: Hiện thông báo “Cài đặt eSIM thất bại, vui lòng thử lại

Trên đây là những thông tin về cách đổi, kích hoạt và sử dụng eSim MobiFone. Chúc các bạn thực hiện thành công , nếu có vấn đề gì trong quá trình thực hiện bạn có thể để lại bình luận bên dưới!