Hướng dẫn cách tạo khung chứa code cho bài viết trên Blog

Nếu bạn có một blog hay viết bài về các thủ thuật liên quan đến việc chia sẻ code, chẳng hạn như thủ thuật Blogspot, thủ thuật WordPress, lập trình,…tóm lại nội dung bài viết của bạn bao gồm một hoặc nhiều đoạn code mà bạn muốn chia sẻ cho người đọc xem, copy và sử dụng

Bạn biết đấy, một đoạn mã code sẽ không thể viết và xuất bản bình thường như văn bản thông thường được,vì đó là code lập trình nên nó có thể nó sẽ được áp dụng, được mã hóa luôn sau khi nội dung được xuất bản, tức là sau khi xuất bản code đó sẽ không còn nguyên code mình muốn chia sẻ, nếu còn thì cũng rất khó cho người đọc copy và sử dụng.
Vậy làm thế nào để có thể chia sẻ code trong bài viết để khi xuất bản vẫn giữ nguyên được code gốc, người đọc có thể copy và sử dụng bình thường? Hãy tạo khung chứa code cho bài viết, nếu bạn sử dụng Blog thì hãy làm theo hướng dẫn sau đây.
Đầu tiên bạn hãy vào “Chủ đề” rồi vào “Chỉnh sửa HTML“, sau đó sao chép đoạn code sau để chèn vào vị trí trước thẻ "]]></b:skin>"
Đoạn code cần dán:
/*khung chua ma*/
pre.code {
display: block;
font: 1em 'Courier New', Fixed, monospace;
font-size: 100%;
color: #666666;
background: #fff ;
overflow: auto;
text-align: left;
border: 1px solid #99cc66; 
padding: 0px 20px 0 30px;
margin: 1em 0 1em 0;
line-height: 17px;
max-height:300px}
Trong Đó:
color: #666666 ( Là màu chữ trong khung)
background: #fff (Là màu nền của khung)
border: 1px solid #99cc66; (Là độ rộng đường viền 1px và màu đường viền #99cc66) )
max-height:300px (Là chiều cao tối đa)

Bây giờ bạn cứ vào viết bài bình thường, mỗi khi cần chèn code vào bài viết bạn chỉ cần chuyển sang chế độ soạn thảo HTML rồi chèn đoạn code sau vào vị trí muốn đặt code.

<pre class="code">Dán code vào đây</pre>

Dán đoạn code bạn muốn chia sẻ vào vị trí “Dán code vào đây“.

 Kết quả có dạng như hình ảnh sau:
Quá đơn giản phải không nào? Nếu có gì thắc mắc hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.